Uprava

 • Zoran Avramović, predsednik Skupštine

 • vkp_logo

  Aleksandar Šoštar, predsednik Upravnog odbora

 • Rade Dabetić, član Upravnog odbora

 • Dušan Đaković, član Upravnog odbora

 • Branko Stamenković, član Upravnog odbora

 • Obrad Popovac, član Upravnog odbora

 • Mile Jovanović, član Upravnog odbora

 • Mamut Rušiti, član Upravnog odbora

 • Tatjana Rakas, direktor