skip to Main Content
011 26 68 143 office@waterpolopartizan.rs

Saopštenje VK Partizan povodom Vanredne skupštine

Sekretarijat Vaterpolo Kluba Partizan obaveštava članstvo da je uspeo da se organizuje i pripremi za predstojeće ročište, a koje će se održati 02.12. u prepodnevnim časovima i biće potpuno spreman za Vanrednu skupštinu koja je zakazana u 18h. Ovim činjenicama prestaju razlozi za odlaganje Skupštine, a koju smo ranije tražili. Istovremeno, VK Partizan sa zadovoljstvom obaveštava članstvo Skupštine da smo sa stručnim službama kluba uspeli da pripremimo kompletan materijal koji se odnosi na finansijsko poslovanje kluba, a zahtevan od strane Predsednika skupštine i koji ćemo javno obelodaniti na Vanrednoj skupštini 02.12. Šef stručnog štaba, ujedno i zakonski zastupnik Udruženja trenera i igrača VK Partizan je dostavio stručnim službama izvode sa računa Udruženja kako bi finansijski izveštaji bili kompletirani. Informacije i poziv koji su objavljeni na privatnom sajtu www.direktno.rs i poslati e-mejlom Sekretarijatu VK Partizan (pod tačkom 10. “IZVEŠTAJ UPRAVNOG ODBORA O OBEZBEĐENJU SREDSTAVA O FUNKCIONISANJU KLUBA” i pod tačkom 8. “IZVEŠTAJ O REZULTATIMA TEKUĆE SEZONE 2019/2020”) nisu dostavljeni u Statut-om predviđenim rokovima, tačnije, nisu uopšte dostavljeni iako su zahtevani od strane Predsednika skupštine.

Sa druge strane, Sekretarijat Vaterpolo Kluba Partizan obaveštava da je pozive i materijal za predstojeću Vanrednu Skupštinu, a u skladu sa Poslovnikom Skupštine VK Partizan (Član 4. Stav 2. “Uz poziv za sednicu članovima Skupštine kluba ostavlja se predlog dnevnog reda i potrebni materijal o čemu se stara sekretar kluba”), dostavio svim članovima skupštine, čime je Sekretar kluba izvršio svoju obavezu u skladu sa Statut-om kluba. Predsedniku Skupštine gospodinu Zoranu Avramoviću materijal je poslat preporučenom poštom, a zbog toga što Predsednik skupštine ne dolazi u prostorije kluba. Zbog istog razloga, nedolaska Predsednika skupštine, bili smo primorani da poziv za održavanje Vanredne skupštine pošaljemo delegatima nepotpisan jer nam je Predsednik pomenuti poziv uputio putem e-mejla i oglašavanjem na privatnom sajtu www.direktno.rs.  

Vaterpolo klub Partizan

Back To Top