skip to Main Content

UPIS

u

Vaterpolu školu PARTIZAN

Pošaljite nam podatke i kontaktiraćemo Vas za prvi trening:

Vaterpolo-Klub-Partizan-Beograd

Vaterpolo Klub Partizan

SC Banjica
Crnotravska 4
11000 Beograd

Telefon: 011/ 2668 143
Telefon/Fax: 011/ 2661 837

011 26 68 143 office@waterpolopartizan.rs Zvanična prezentacija Vaterpolo kluba PARTIZAN

Godišnja skupština VK Partizan 28. juna

Sednica redovne izborne Skupštine Vaterpolo kluba Partizan će se održati u petak, 28.06.2019. godine u trofejnoj sali, VK Partizan, Crnotravska 4, sa početkom u 18.00č.

Predlog Dnevnog reda

  1. Izbor radnog predsedništva
  2. Predlog i usvajanje dnevnog reda
  3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine održane 02.11.2018. godine
  4. Izveštaj Upravnog odbora o radu Kluba i njegovih organa u periodu između dve sednice
  5. Informacija o finansijskom poslovanju Kluba u periodu između dve sednice
  6. Završni račun za 2018. godinu
  7. Tekuća pitanja

POZIV ČLANOVIMA SKUPŠTINE(pdf)

Back To Top